Tisk

Stále více zákazníků v rámci úspor snižuje náklad barevných tiskovin. Dnešní moderní technologie digitálního tisku dokáže kvalitou konkurovat klasickému ofsetu a zároveň zachovat výhody malonákladové výroby, tj. tisknout malé množství výtisků (případně i pouze jediný) při nezvyšování nákladů na přípravu tisku. Digitální tisk dále umožňuje modifikovat jednotlivé výtisky kus od kusu (např. tisk pozvánek pro konkrétního hosta, vkládání čísel, čárových a QR kódů na tištěné materiály apod.).

Používám barevný digitální stroj Xerox se všemi výše uvedenými výhodami. Maximální rozměr tisku je 320 × 450 mm (resp. 1 200 mm), gramáž papíru v rozmezí 80–350 g/m2. Používané materiály jsou papíry, samolepky, plastové fólie, magnetický papír atd.

Ve spolupráci s klasickou ofsetovou tiskárnou volím nejlepší variantu tisku – buď digitální tisk nebo ofsetový.

Další zpracování tiskovin je samozřejmostí – řezání, skládání, lepení, balení do fólie apod. se provádí v knihárně zkušenými pracovníky.